,

Witamy Słuchaczy UTW w Żorach!  Nowy rok akademicki UTW – 2020/2021.

Witamy Słuchaczy UTW w Żorach!

 Nowy rok akademicki UTW – 2020/2021.

Serdecznie witamy naszych słuchaczy i przypominamy,

że od 1 października 2020 r., a więc za kilka dni rozpoczynamy

kolejny XII rok akademicki UTW w Żorach – 2020/2021.

Z uwagi na ograniczenia wynikające z pandemii Covid-19, nie zakończyliśmy uroczyście minionego roku akademickiego UTW 2019/2020 i nie rozpoczynamy też uroczyście nowego roku akademickiego.

Ale poza tym, uniwersytet działa normalnie i w związku z tym zapraszamy naszych słuchaczy na zajęcia już 1 października br i liczymy na zainteresowanie naszą ofertą z uwzględnieniem pewnych ograniczeń związanych z pandemią Covid-19.

Na tablicach przy biurze UTW i na stronie utwzory.pl w zakładce Plan pracy, przedstawiono rozkład zajęć na październik 2020 r.

Zajęcia odbywają się jak do tej pory, w budynku ŻCOP (sale 103 i 203) oraz w Klubie “Wisus” z zachowaniem następujących ograniczeń:

–  ŻCOP               – sala 103  –  24 osoby sala 203  –  18 osób;

–  klub “Wisus” – duża sala  – 20 osób;  mała sala   20 osób;  komputery  –  6 osób;

            Szatnia w Klubie “Wisus” nie będzie dostępna, tak że musimy sobie radzić w inny sposób. Prosimy też o ograniczenie przyjścia przed zajęciami do 10 minut i nie gromadzenie się w holu przed salą po zakończeniu zajęć. Po prostu przychodzimy bezpośrednio przed  i  wychodzimy bezpośrednio po zajęciach.

Dezynfekujemy ręce i posiadamy maseczki, które nosimy na korytarzach i pomieszczeniach ogólnych, a na zajęciach wg indywidualnych potrzeb.

Wyjątkowo Klub “Wisus” wyraził zgodę, aby grupa Jogi liczyła 40 osób.

Na warsztatach, gdzie jest więcej grup, ( rehabilitacja,  zumba,  pilates,  country ), dokonujemy ścisłego podziału na grupy, tak aby wszyscy chętni mogli przynajmniej

1 raz w tygodniu korzystać z zajęć, przestrzegając określonej ilości osób w sali.

Zapisy do grup na 1 – wszych zajęciach w miesiącu.

Bardzo prosimy też o regulowanie zaległych składek członkowskich w czasie dyżurów biura.

W biurze UTW znajdują się listy zajęć prowadzonych online w miesiącach: kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, tj.  Zumba, Joga, Taniec Liniowy Country i Latino-solo.

Bardzo prosimy o podpisywanie na listach swojego udziału w zajęciach.

Prosimy też uczestników latino-solo o opłatę za udział w zajęciach w wysokości 10 zł za miesiąc, tj. za zajęcia: w czerwcu – 10 zł i w lipcu, z tytułu zajęć za kwiecień i maj20 zł.

Podkreślamy jeszcze raz, że dalsze funkcjonowanie UTW jest zależne od regulacji składek i zainteresowania nowych słuchaczy przystąpieniem do UTW.

Składki można wpłacać na konto Banku Spółdzielczego w Żorach nr.:

Konto: 89 8456 0009 2001 0025 4692 0002

Potwierdzenie wpłaty na konto otrzymamy w biurze UTW na legitymacji członkowskiej.

Zarząd UTW w Żorach