Wyjaśnienie w sprawie odrabiania zajęć

Odrabianie zajęć rehabilitacji

za dni 22, 24 i 25 styczeń 2018 r.

Zajęcia j. angielskiego z P. Magdaleną Piksa

w lutym br.

Informujemy uprzejmie, że zajęcia rehabilitacji z dni 22, 24 i 25 styczeń br. zostaną odrobione poprzez wydłużenie czasu wszystkich zajęć o 15 minut do końca miesiąca lutego i dla grup I i II także 1 marca br.

Zmiany te zostały wprowadzone w harmonogramie lutego br – z dnia 29.01.2018 r.

Zajęcia z j. angielskiego prowadzone przez Panią M. Piksa w lutym br założono wstępnie wg dotychczasowego rozkładu, ale mogą ulec zmianie.

O wszystkich zmianach będziemy informować na bieżąco.

Zakłada się też ewentualną przerwę w zajęciach i odrobienie w okresie późniejszym do 15 czerwca br.

Prosimy o zgłaszanie w Biurze UTW uwag do harmonogramu na luty br w przypadku zauważonych przekłamań.

Zastrzegamy też sobie, dalsze konieczne korekty harmonogramu zajęć.

Zarząd UTW w Żorach

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz