Wystawa czasowa „Historia Biblii”

Słowo Boże na wyciągnięcie ręki

Wystawa czasowa „Historia Biblii”.

18-28 maja 2017 r.

 

18 maja 2017 – otwarcie wystawy

18.00     Wykład dr hab. Jan Szturc „Ewangelicy na Górnym Śląsku”.

19.00     Otwarcie wystawy: „Na początku było słowo. Wystawa Biblii”.

 

Tematem kolejnej wystawy czasowej Muzeum Miejskim w Żorach, którą zwiedzać będzie można od 18 do 28 maja 2017 roku, będzie Biblia. Zasady wiary chrześcijańskiej mają także swój materialny wymiar. Zbiór pism „natchnionych przez Boga” wpierw ustalony hebrajską  tradycją, później kolejnymi decyzjami chrześcijańskich soborów, przez tysiąclecia przybierał rozmaite formy. Słowo Boże zapisywane było w pergaminowych księgach, na papirusowych zwojach, przechowywane w klasztornych bibliotekach, ale i w glinianych dzbanach nad Morzem Martwym.

Wystawa pokazuje, w jaki sposób i w jakiej formie Pismo Święte dotarło do naszych czasów, zanim zostało zamknięte w okładki i wstawione na nasze półki w naszych biblioteczkach domowych. Dzięki niej będzie można się poznać 3500 lat historii Biblii.  Wśród prezentowanych eksponatów znajdują się bowiem m.in. replika Dziesięciu Przykazań – Tablic Mojżeszowych czy pierwsza stronica Pisma wydrukowana tekstem hebrajskim, repliki rękopisów z Qumran, reprint kodeksu Aleppo i Septuaginty – czyli przekład tekstów hebrajskich na język grecki, Wulgatę Hieronima, a także późniejsze treści Pisma drukowanego – Biblię Gutenberga, Erazma z Rotterdamu, protestancką Biblię Genewską, Wielką Biblię Króla Jakuba, czy też stworzone w Polsce tłumaczenia – Biblię Jana Leopolity, Biblię Brzeską, Biblię Wujka oraz Biblię Gdańską, stanowiące spuściznę naszego dziedzictwa.

 

Wystawa, przygotowana przez Fundację Aeropag pokazywana już była w wielu miastach Polski. Powodem do pokazania jej w Żorach jest przypadająca w tym roku 500. rocznica reformacji.  W 2017 roku mija pół tysiąca lat od chwili, gdy Marcin Luter „przybił” swe tezy do drzwi kościoła w Wittenberdze. Od tej  pory w zachodnim świecie chrześcijańskim  trwa spór, w którym jednym z najważniejszych elementów  jest właśnie Biblia i sposoby jej interpretacji. Spory te nie ominęły w swoim czasie także naszego miasta. W XVI wieku na kilkadziesiąt lat Żory stały się protestanckie, by w następnym stuleciu wrócić do kościoła katolickiego. Dziś oba wyznania w naszym mieście zgodnie współżyją mając świadomość, że wydarzenia tamtych czasów stały się jednym z elementów naszej tożsamości.

 

Wystawa jest częścią projektu 500 lat Reformacji.

Mecenat:

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna

Zapraszamy na wystawę
Zarząd UTW w Żorach
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz