X JUBILEUSZOWA MIĘDZYNARODOWA OLIMPIADA SPORTOWA UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU i ORGANIZACJI SENIORALNYCH „Trzeci Wiek na Start”

X JUBILEUSZOWA MIĘDZYNARODOWA OLIMPIADA SPORTOWA UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU i ORGANIZACJI SENIORALNYCH „Trzeci Wiek na Start”

ŁAZY – 19 maj 2018 r.

Po raz czwarty startowaliśmy, tym razem w X JUBILEUSZOWEJ MIĘDZYNARODOWEJ OLIMPIADZIE SPORTOWEJ UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU i ORGANIZACJI SENIORALNYCH „Trzeci Wiek na Start”, zorganizowanej przez UTW Łazy19 maja br.

Po ogłoszeniu bezpośrednich wyników udało nam się zdobyć 2 medale złoty i brązowy, ale ostatecznie zdobyliśmy 1 medal złoty i w sumie 25 punktów, co plasuje nasz Uniwersytet na 16 miejscu wśród 68 uczestników olimpiady.

Głównym organizatorem Olimpiady był Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łazach, a współorganizatorami:

Gmina Łazy; Miejski Ośrodek Kultury Łazy; Park Wodny Jura; Akademia Wychowania

Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach; Zespół Szkół nr 1 Łazy.

– Patronat Honorowy objęły: Polski Komitet Olimpijski, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,

Ministerstwo Sportu i Turystyki, Wojewoda Śląski, Marszałek Województwa Śląskiego, Komenda

Wojewódzka Policji w Katowicach,Starostwo Powiatowe w Zawierciu, Ogólnopolska Federacja

Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku, 112 Służby Ratunkowe Katowice.

Patronat Medialny sprawowało 11 ośrodków, a Partnerami UTW Łazy było w sumie 19 organizacji –

o profilu zdrowotnym, turystycznym, sportowym i utw.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie utwlazy.pl.

Informacje te są ważne, aby uzmysłowić wszystkim, jak wielkim przedsięwzięciem i wyzwaniem jest organizacja tej olimpiady, a zorganizował to Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łazach czyli seniorzy tacy jak my i to już po raz 10 – ty.

Olimpiada w Łazach jest międzynarodową olimpiadą sportową seniorów jak podkreśliła Pani Krystyna Męcik – Prezes UTW w Łazach, która wymyśliła całe przedsięwzięcie i z rozmachem je realizuje.

Podkreślił to też burmistrz Łaz Pan Maciej Kaczyński mówiąc, że dzięki Nam seniorom – Łazy – na ten jeden dzień w roku stają się stolicą entuzjazmu i przyjaźni, stają się stolicą seniorów z całej Polski, a także spoza naszych granic.

Z cała pewnością można powiedzieć, że organizacja tej Olimpiady odkryła Gminę Łazy na mapie Polski Seniorów i nie tylko.

W imprezie startowało 1187 zawodników z 68 organizacji senioralnych z całej Polski wraz z grupą seniorów z Wiednia i 2 UTW z Ukrainy.

Rywalizacja odbywała się w czternastu konkurencjach.

Krótko po godzinie 9.00 rozpoczął się przemarsz wszystkich startujących organizacji, z tym że ilość uczestników defilujących drużyn została ograniczona przez organizatorów do 17 osób, a reszta koleżanek i kolegów obserwowała przemarsz z poboczy trasy. Uroczysta inauguracja olimpiady rozpoczęła się odśpiewaniem hymnu narodowego oraz hymnu olimpijskiego, którego autorką jest mieszkanka Łaz Pani Lidia Kałuzińska. Młodzi olimpijczycy gminy Łazy wnieśli flagi olimpiady i zapalono przywieziony łódką symboliczny znicz. Nad naszymi głowami latały drony, dzięki czemu możemy na stronie utw łazy oglądać wspaniałe zdjęcia ze wszystkich miejsc, gdzie odbywały się zawody.

Następnie rozpoczęły się konkurencje sportowe:

Zalew „Mitręga” – strzelectwo, kajakarstwo, łucznictwo.

Park Wodny „Jura” – pływanie

Stadion „Łazowianka” – lekkoatletyka, boule

MOK – szachy, brydż

Hala Sportowa „Klaudiusz” – tenis stołowy

Ośrodek Rekreacyjno Wypoczynkowy „Krępa” – przełaje rowerowe.

Medale za pierwsze trzy miejsca były wręczane po zakończeniu każdej konkurencji w miejscu ich rozgrywania się.

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Żorach reprezentowało 15 zawodników i 25 kibiców, a w przemarszu w naszych plastronach z napisem UTW w Żorach pięknie się prezentowaliśmy.

Pogoda kolejny raz dopisała – świeciło słońce, a zaangażowani byli wszyscy – zawodnicy i kibice, choć nie zawsze mogli dopingować wszystkich swoich zawodników z uwagi na dość odległe miejsca poszczególnych konkurencji sportowych.

Zdobyliśmy po ostatecznych podsumowaniach wyników 1 medal:

 • złoty – KRUPA HENRYK – bieg na 60 m, przedział wiekowy 70-79 – 1 miejsce – 8 pkt;

Pozostałe punktowane miejsca zdobyli:

 • KAROLINA GLANERT bieg na 60 m, przedział wiekowy 50-59 – 4 miejsce – 5 pkt;

 • JAN BEDNAREK – bieg na 200 m, przedział wiekowy 60-69 – 4 miejsce – 5 pkt;

 • RYSZARD WESOŁOWSKI – przełaje rowerowe, przedz. wiekowy 50-59 – 6 miejsce – 3 pkt;

 • JAN ŁUKOWSKI – przełaje rowerowe, przedz. wiekowy 70-79 – 8 miejsce – 1 pkt;

 • BOLESŁAW KROBISZ – tenis stołowy – 6 miejsce – 3 pkt.

Gratulujemy zdobycia punktowanych miejsc i bardzo się cieszymy z Waszych, tym samym naszych sukcesów.

W pozostałych konkurencjach startowali:

 • GLANERT LUDWIK – bieg na 60 m – 9 miejsce;

 • BARBARA ŚWIECZKA – pchnięcie kulą; OLESIUK EMILIA – bieg 60 m – 9 miejsce;

 • REGINA TRAWIŃSKA i HENRYKA ŚWIERCZYNA – pływanie;

 • MAŁGORZATA NIEMIEC tenis stołowy, DANUTA STASIAK – boule;

 • BARBARA KROBISZ – karabin pneumatyczny;

 • HALINA ZWOLIŃSKA – przełaje rowerowe.

Dziękujemy Wszystkim naszym zawodnikom za przygotowania do startu i dostarczenie nam niezapomnianych emocji i wierzymy w to, że nadal będą ćwiczyć i poprawiać swoją kondycję fizyczną. Liczymy też na start innych słuchaczy UTW, którzy będą chcieli wziąć udział w tak wspaniałej imprezie w przyszłym roku.

Imprezami towarzyszącymi były:

 • Koncert chóru męskiego Lutnia – melodie sprzed lat;

 • Występ Integracyjnego Zespołu Pieśni i Tańca „Mazowiacy”;

 • Koncert piosenek całego stulecia w wykonaniu „Kramu Kramarskich

 • Przegląd zespołów artystycznych UTW;

 • Masaże i badania dla seniorów;

 • Debata z Liderami UTW i Organizacji Senioralnych dotycząca aktywności fizycznej seniorów oraz rozwiązań organizacyjnych i finansowych.

Nasz Uniwersytet w części artystycznej zaprezentowały pokazy Zespołów UTW:

„Senior Dance” – w tańcu liniowym country prowadzony przez Pana Adama Foksa,

„Butterfly” – w tańcu latino – solo prowadzony przez Panią Joannę Dziedzic.

Występy naszych zespołów bardzo się podobały, jak zawsze, również pozostałe prezentacje były świetne. Jednak część artystyczną zdominował występ Integracyjnego Zespołu Pieśni i Tańca „Mazowiacy”, w którym swoje mistrzostwo pokazali ludzie niepełnosprawni.

Był to świetny pokaz folkloru wykonany przy wspaniałym akompaniamencie muzyki Zespołu Pieśni i Tańca „Mazowsze”, a poloneza wspólnie z zespołem, tańczyli przed sceną prawie wszyscy seniorzy. Zespół działa od 1985 roku w ramach Fundacji Krzewienia Kultury Artystycznej Osób Niepełnosprawnych, a jego twórcą, założycielem i dyrektorem jest prof. nzw. dr hab. Leszek Ploch, który wręczył nam napisaną przez siebie historię Zespołu z okazji jego 30 lecia w 2015 roku.

W przedmowie do swojej książki prof. Leszek Ploch podziękował:

wspaniałym, niezwykłym Artystom, Pedagogom, Przyjaciołom, Wolontariuszom oraz tym Rodzicom, którzy w imię zespołowego upowszechniania ludowej twórczości przez trzydzieści lat nie szczędzili własnego trudu, zaangażowania, serca, oddania i wiary w słuszność odkrywania i rozwijania talentów, uzdolnień, indywidualnych predyspozycji i umiejętności twórczych wszystkich aktywnych członków Integracyjnego Zespołu Pieśni i Tańca „Mazowiacy”.

Dziękuję za naturalnie szczere, uczciwe, rzetelne i wierne urzeczywistnianie ich marzeń, duchowych przeżyć i pragnień, za wspólne doświadczanie radości oraz pielęgnację w kulturze i sztuce godnego wizerunku artysty z niepełnosprawnością”.

Książka znajduje się w biurze UTW i zachęcamy do zapoznania się z tym opracowaniem.

Po części artystycznej na scenę zostali zaproszeni wszyscy tegoroczni medaliści, w tym naszego UTW:

Janek Bednarek – brązowy medal (ostatecznie zajął 4 miejsce) i Henryk Krupa złoty medal.

Następnie odznaczono UTW, które zdobyły największą ilość punktów i tak:

 • 3 miejsce obronił organizator olimpiadyUTW Łazy 142 punkty;

 • 2 miejsce zdobył – UTW Zawiercie 149,5 punktu;

 • 1 miejsce zdobył – UTW Gliwice 269 punktów.

4 miejsce z ilością 113 punktów zdobył UTW Zgierz i właśnie zawsze, te UTW zajmują czołowe lokaty, a UTW Zgierz ma jeszcze swoją maskotkę jeża, z którym co roku robimy sobie pamiątkowe zdjęcie.

Z uwagi na jubileuszowy charakter olimpiady, nagrodzono też UTW z najdłuższym stażem w organizowanej Olimpiadzie Sportowej w Łazach, a na końcu na scenie znaleźli się wszyscy kapitanowie drużyn startujących w tegorocznej olimpiadzie. Kapitan naszego UTW – Prezes Helena Karwot otrzymała pamiątkowy medal o treści: awers „Medal Pamiątkowy – 10 (serce) lat – Igrzysk Sportowych Seniorów – Łazy – 2008 – 2018” i rewers Trzeci Wiek na Start (3 kółka) UTW – Olimpiada Sportowa Uniwersytetów Trzeciego Wieku i Organizacji Senioralnych” oraz upominki od sponsorów olimpiady.

Gospodarze olimpiady podziękowali wszystkim przybyłym drużynom sportowym, sponsorom i gościom zaproszonym za udział w X Jubileuszowej Międzynarodowej Olimpiadzie Sportowej Uniwersytetów Trzeciego Wieku i Organizacji Senioralnych „Trzeci Wiek na Start” w Łazach a także za zaangażowanie w upowszechnianie sportu i promowanie aktywnego stylu życia wśród seniorów.

W podsumowaniu tego wyjątkowego wydarzenia – jego pomysłodawca i realizator – Pani Krystyna Męcik – Prezes UTW w Łazach, otrzymała specjalne podziękowanie i obsypana została złotem.

Był to jak zawsze świetny wyjazd na olimpiadę i wracaliśmy zadowoleni, że dzień 19 maja 2018 roku upłynął nie tylko w atmosferze rywalizacji sportowej, ale dostarczył nam wielu pozytywnych, niezapomnianych wrażeń i wzruszeń.

Dziękujemy ORGANIZATOROWI, WSPÓŁORGANIZATOROM i SPONSOROM tego wielkiego wydarzenia i życzymy im i sobie spotkania w kolejnym roku 2019 na XI Olimpiadzie.

Za wykonanie zdjęć strona /utwzory/ dziękujemy Ludwikowi Glanertowi i Zdzisławowi Karbowskiemu.

Zapraszamy do zapoznania się z relacją i zdjęciami z olimpiady na stronę utwlazy.

Relacja: Helena Karwot

Zarząd UTW w Żorach