,

ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ „Podziel się Wigilią”

ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ

„Podziel się Wigilią”

„Zawieszony Posiłek – edycja świąteczna”
Zakład Aktywności Zawodowej prowadzi w okresie od 9 – 23.12.2021 r.,w/w akcje pomocy dla najuboższych osób i seniorów.
Wszystkie szczegóły akcji przedstawiają załączone plakaty.
Serdecznie zapraszamy naszych słuchaczy do przyłączenia sięi wsparcie prowadzonych przez ZAZ akcji pomocy dla najuboższych.

Zarząd UTW w Żorach