,

„Życie, które gaśnie. Na ratunek bioróżnorodności.” Dr Ryszard Kulik

Stowarzyszenie
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Żorach
Żory, 12.11.2015 r.

„Życie, które gaśnie.
Na ratunek bioróżnorodności.”
wykład – dr Ryszard Kulik – 12.11.2015 r. godz. 13:00 – ŻCOP Fundacja „Ziemia i Ludzie”

Na zaproszenie Fundacji „Ziemia i Ludzie”, której przyświeca idea zrównoważonego rozwoju, zakładającego rozwój społeczny i ekonomiczny powiązany z ochroną środowiska naturalnego i która realizuje projekt Zielona wiedza dla Uniwersytetów Trzeciego Wieku, pt.”Bioróżnorodność to także My”, 12 listopada br słuchacze UTW w Żorach oraz zaproszeni goście

mogli wysłuchać wykładu Pana dr Ryszarda Kulika pod tytułem
„Życie, które gaśnie. Na ratunek bioróżnorodności.”
Wykład spotkał się z żywym zainteresowaniem słuchaczy (63 osoby), bo w większości nie pozostajemy obojętni na otaczającą nas przyrodę, ale dało się odczuć naszą bezradność wobec decyzji administracyjnych i zachowań nas samych.
Wśród zaproszonych gości byli głównie nauczyciele Przedszkoli i ZSP w Żorach, a w ramach dyskusji Pani Lucyna Górecka – nauczyciel w Przedszkolu nr 19 w Żorach podzieliła się swoimi doświadczeniami z realizacji programu dotyczącego ochrony przyrody, który od kilku lat prowadzi z przedszkolakami angażując też ich rodziców i opiekunów.
Wszyscy uczestnicy wykładu otrzymali prezenty Fundacji „Ziemia i Ludzie” – książkę pt. „Bioróżnorodność to także My” skierowaną do seniorów i wnuków z płytką DVD z filmami, a także bierki i lizaki Pszczółka i Wróbelek wg zainteresowania.
Po wykładzie Zarząd UTW i goście kontynuowali tematykę wykładu z Panem dr Ryszardem Kulikiem, gdzie m. innymi dowiedzieliśmy się o Jego udziale w obronie Doliny Rospudy, a także o naszych indywidualnych działaniach w zakresie bioróżnorodności.
Sądzimy, że przystąpienie naszego UTW do projektu Fundacji „Ziemia i Ludzie” było dobrą decyzją, gdyż podsunęło nam płaszczyznę współpracy z przedszkolami, a także może się przyczynić do większego zintegrowania słuchaczy UTW w działaniach na rzecz zachowania bioróżnorodności.
Przypominamy też, że naszymi ekoanimatorami są koledzy Jan Łukowski i Ryszard Wesołowski.
Bardzo dziękujemy naszym słuchaczom i zaproszonym gościom za udział w wykładzie.
Więcej informacji: www.bioróżnorodnosc.pl; Ryszard Kulik.
Relacja: Helena Karwot, zdjęcia Jan Łukowski, Ludwik Glanert.

Zarząd UTW w Żorach

1 reply

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz