Stowarzyszenie jest współfinansowane przez Gminę Miejską Żory i realizuje w 2021 roku zadanie publiczne dla Seniorów w porozumieniu z Miejskim Ośrodkiem Kultury i Klubem "Wisus" w Żorach