III OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA SPORTOWA SENIORÓW – YOU WIN

III OGÓLNOPOLSKA

OLIMPIADA SPORTOWA SENIORÓW YOU WIN

RYBNIK 24 CZERWIEC 2017 R.

Informujemy naszych słuchaczy, że na tablicy ogłoszeń przy biurze UTW jest obowiązujący regulamin poszczególnych konkurencji sportowych

III Ogólnopolskiej Olimpiady Sportowej Seniorów – YOU WIN,

która odbędzie się w Rybniku w dniu 24.06.2017 r.

O Ogólnopolskiej Olimpiadzie Sportowej Seniorów – YOU WIN można się dowiedzieć więcej wpisując w internecie nazwę ogólnopolska olimpiada sportowa seniorów – YOU WIN.

Bardzo prosimy słuchaczy, aby zgłaszali swój udział do wybranych konkurencji sportowych olimpiady.

Udział w Olimpiadzie mogą brać słuchacze UTW i seniorzy urodzeni w roku 1962 i starsi , przy czym starty w konkurencjach zostały podzielone na 2 grupy wiekowe:

I grupa urodzeni: 1962 – 1953

II grupa urodzeni: 1952 i starsi.

Zawody będą rozgrywane w następujących konkurencjach sportowych: 1.nordic walking / 3,5 km/; 2. lekkoatletyka /biegi na 60 i 400 metrów; skok w dal; pchnięcie kulą /mężczyźni/ i rzut piłeczką palantową /kobiety/; 3.tenis stołowy; 4.szachy; 5.pływanie /styl dowolny – 25 m/.

Udział w olimpiadzie jest właściwie bezpłatny, gdyż wpisowe za zawodnika w wysokości 10 zł sfinansujemy ze składek UTW, a dla kibiców z uwagi na to, że jest już po zakończeniu roku akademickiego pokryjemy w połowie, tj. 5 zł ze składek UTW, a uczestnicy zapłacą 5 zł. Zapraszamy też seniorów spoza UTW, ale wtedy opłatę za udział w olimpiadzie – 10 zł, ponoszą uczestnicy.

Koszt dojazdu dla drużyn ze Śląska pokrywa organizator.

Zgłoszenie startu w Olimpiadzie prosimy dokonać jak najszybciej w

biurze UTW w czasie dyżurów do dnia 30.05.2017 r.

Zarząd UTW w Żorach

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz