Informacja z uczestnictwa w Konferencji „Bioróżnorodność to także MY” – 17-18 wrzesień 2015r. Grębiszewo /k.Warszawy/ i Mazowiecki Park Krajobrazowy

Fundacja „Ziemia i Ludzie” zorganizowała dla przedstawicieli UTW z całej Polski, szkolenie w Grębiszewie (nieopodal Warszawy) na temat „Bioróżnorodność to także MY”.

Szkolenie ma na celu międzypokoleniową realizację zadań na rzecz naszego wspólnego dobra – czyli środowiska naturalnego.

W konferencji brało udział po dwóch przedstawicieli z 19 UTW z różnych regionów Polski. UTW Żory reprezentowali – Ryszard Wesołowski i Jan Łukowski.

Wprowadzenie do projektu przedstawiła wiceprezes Fundacji „Ziemia i Ludzie” Pani Ewelina Skoczeń. Następnie Dr Anna Batorczak z Centrum Badań Nad Środowiskiem Przyrodniczym Uniwersytetu Warszawskiego w swoim wykładzie zapoznała słuchaczy „Jak szukać informacji o różnorodności biologicznej”.

Ciekawą formą zajęć były warsztaty dla EkoAnimatorów, które poświęcone były „Różnorodności biologicznej w naszym życiu”. Zadaniem EkoAnimatorów było przedstawienie w formie graficznej bioróżnorodności np. w mieście, na wsi, medycynie, pożywieniu. Tematy rozpracowywano w pięcioosobowych grupach. Nasza pięcioosobowa grupa miała przedstawić bioróżnorodność w ogrodzie..

Z dużym zainteresowaniem wysłuchaliśmy wykładu prof. Piotra Skubały z Uniwersytetu Śląskiego na temat „Bioróżnorodność największym i najmniej docenianym skarbem ludzkości”.

– Bardzo ciekawe i interesujące wszystkich uczestników było zwiedzenie Centrum Edukacyjno – Muzealnego „Baza Torfy” w Mazowieckim Parku Krajobrazowym, gdzie odbyliśmy dwugodzinny spacer wśród nienaruszonej przez ludzi przyrody. Przewodnik zwracał nam uwagę na bogatą florę i faunę mieszkańców lasu. Uczył jak obserwować przyrodę, jak ją oznaczać i rozpoznawać. Mieliśmy okazję zwiedzenia również mini muzeum na terenie ośrodka.

Zajęcia w których uczestniczyliśmy miały na celu uświadomienie uczestnikom, że zróżnicowany rozwój Ziemi to taki, w którym zaspokajane są potrzeby zarówno ludzi jak i całego ekosystemu. Konferencja miała bardzo ciekawy program. Z pewnością część wiedzy uzyskanej na konferencji będziemy mogli przekazać zainteresowanym koleżankom i kolegom na spotkaniach naszego UTW w Żorach.

Więcej informacji na stronie: www bioroznorodnosc.pl

Relacja: Jan Łukowski, Ryszard Wesołowski

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz