Rozpoczęcie Roku Akademickiego UTW w Żorach – 2015/2016

2 października br UTW w Żorach rozpoczął uroczyście VII rok akademicki na scenie Miejskiego Ośrodka Kultury w Żorach. Uroczystość rozpoczęła się wysłuchaniem przez Zebranych pięknego nagrania „Gaudeamus Igitur”.

W uroczystości udział wzięli:

 • Pan Waldemar Socha – Prezydent Miasta Żory,
 • Pan Piotr Kosztyła – Przewodniczący Rady Miasta,
 • Pan Stanisław Ratajczyk – Dyrektor MOK w Żorach,
 • Pan Jacek Arasim – Dyrektor ŻCOP w Żorach
 • Pan Krzysztof Gadowski – Poseł na Sejm RP,
 • Pan Lucjan Buchalik – Dyrektor Muzeum Miejskiego w Żorach,
 • Pani Jolanta Hrycak – Radna Rady Miasta – Kierownik Kina „Na Starówce” w Żorach,
 • Pani Marzena Dziedzic- Dyrektor MDPS w Żorach – Sekretarz Żorskiej Rady Seniorów,
 • Pani Elżbieta Fabian – ZAZ „Wspólna Pasja” w Żorach,
 • Pan Krzysztof Wierzycki – Zespół Spraw Społecznych UM Żory,
 • Pan Jan Kołodziej – członek Żorskiej Rady Seniorów,
 • Pani Maria Białek -Prezes UTW w Rybniku,
 • Pan Romuald Wita – Sekretarz UTW w Rybniku,
 • Pani Elżbieta Bednarczyk – Prezes UTW w Jastrzębiu Zdroju,
 • Pani Krystyna Lisowska – UTW w Jastrzębiu zdroju.
 • Pani Dagmara Świtacz – MOK w Żorach /Studio Wokalne Magic Voice/ i Zespół Carpe Diem,

Studenci UTW w Żorach – prowadzący dla studentów uniwersytetu zajęcia:

 • Pani Ewa Staszkiewicz – lektor języka rosyjskiego UTW,
 • Pani Ryszarda Szpotakowska – Rehabilitacja,
 • Pani Małgorzata Niemiec – Nordic Walking – wolontariat,
 • Pani Karolina Glanert – Nordic Walking – wolontariat,
 • Pan Stanisław Sobiecki – Klub Podróżnika,
 • oraz licznie zgromadzeni studenci i seniorzy.

Po przywitaniu gości i słuchaczy UTW w Żorach – Prezes Helena Karwot przedstawiła informację o bieżącej działalności Uniwersytetu, zajęciach studentów w czasie wakacji i planach na przyszły rok. Podkreśliła też, że w tym roku świętujemy 40 – lecie powstania 1 – go w Polsce i 3 – go na świecie UTW, którego inicjatorką powołania w 1975 r przy Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie była Pani Halina Szwarc – profesor, dr medycyny gerontolog, a bardzo dynamiczny rozwój ruchu UTW w Polsce na przestrzeni ostatnich lat jest nieporównywalny z żadnym innym krajem na świecie /obecnie jest ponad 500 UTW/

Następnie uroczyście wręczono legitymacje studenckie przedstawicielom nowych słuchaczy UTW – Paniom: Jolancie Daniel, Teresie Leśko, Jadwidze Walczak i Panu Mieczysławowi Kaczmarczykowi.

Pan Jan Kołodziej przedstawił genezę powołania Żorskiej Rady Seniorów i informację o działalności rady wykorzystując materiały z realizowanego przez MOST w Katowicach projektu „Seniorze działaj rozważnie i skutecznie”. Wyłożona została ankieta „Zdaniem Seniorów”, której celem jest uzyskanie informacji od seniorów – mieszkańców gminy Żory, dla przygotowania Założeń Polityki Senioralnej. Zwrot ankiety do biura UTW do 15.10.br.

Pan Poseł Krzysztof Gadowski podziękował za zaproszenie i przekazał informacje o działaniach Sejmu na rzecz seniorów. Wczoraj w Międzynarodowym Dniu Osób Starszych /ustanowionym przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w dniu 14grudnia 1990 r./ odbyła się w Sejmie – I Inauguracja Obywatelskiego Parlamentu Seniorów/OPS/, którego celem jest jak najszersze przedstawicielstwo i rzecznictwo polskich seniorów, inspiracja i partnerski dialog z najwyższymi władzami o sprawach osób starszych.

Otrzymaliśmy kwiaty i życzenia dalszej pomyślności w działaniu naszego UTW od Prezesów Zarządów UTW w Jastrzębiu i Rybniku.

W części artystycznej prowadzony przez Panią Dagmarę Świtacz przy MOK w Żorach Zespół Carpe Diem – skupiający w większości słuchaczy UTW, przypomniał /wystawiony 25.03.br/ spektakl pt „Stacyjka Wspomnień” , który jak za pierwszym razem również się spodobał.

Na zakończenie Pani Dagmara Świtacz zaprosiła do przyłączenia się do zespołu Carpe Diem – seniorów, które mają ładny głos i chcą śpiewać, a próby zespołu odbywają się w każdą środę o godzinie 18:00 w MOK w Żorach – studio Magic Voice – wejście na scenę plenerową.

Przekazano również ankiety dla wyboru realizacji projektu w ramach budżetu obywatelskiego na 2016 rok, które z zakreśleniem tylko 1 pozycji – należy przekazać do 9.10.br w wyznaczonych punktach , m. innymi ŻCOP./Żorski Kurier – nr 6 – wrzesień 2016/.

Poniżej zdjęcia z uroczystości – autorstwa Pana Ludwika Glanerta.

Zarząd UTW w Żorach

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz