Zakończenie roku akademickiego 2014/2015 UTW w Żorach

W dniu 30.06.2015 r. UTW w Żorach zakończył uroczyście VI rok akademicki na scenie Miejskiego Ośrodka Kultury w Żorach.

W uroczystości udział wzięli:

 • Pan Waldemar Socha – Prezydent Miasta Żory,
 • Pan Stanisław Ratajczyk – Dyrektor MOK w Żorach,

 • Pani Bożena Kohl Gudzik – Kierownik Zespołu Spraw Społecznych UM Żory,
 • Pani Aleksandra Adamczyk – Dyrektor MOPS w Żorach
  • Przewodnicząca Żorskiej Rady Seniorów
 • Pani Urszula Krzyk – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żorach,
 • Pani Barbara Kurzawa – Kierownik Klubu „Wisus” w Żorach,
 • Pani Maria Pałuchowska – Prezes TMMŻ / Towarzystwa Miłośników Miasta Żory/,
 • Pan Piotr Bukartyk – Dziekan Wydz. Zamiejscowego w Żorach – GWSH w Katowicach,
 • Panie: Lucyna Piłat, Barbara Czech, Krystyna Jacek – UTW w Pszczynie,
 • Pani Monika Brdak – Klub „Wisus” – trener Hip – Hop,
 • Pani Kaja Skórska – Klub „Wisus” – trener Mażoretek,
 • Pani Joanna Dziedzic – Prowadząca warsztaty Zumby gold na UTW,
 • Pani Agnieszka Szewczyk – Prowadząca warsztaty Tańca Towarzyskiego na UTW,
 • Pan Adam Foks – Prowadzący warsztaty Tańca liniowego Country na UTW,
 • Pan Rafał Mikulski – Z – ca Kierownika Klubu „Wisus” w Żorach –
  • Prowadzący zajęcia nauki obsługi komputera na UTW,
 • Studenci UTW w Żorach – prowadzący dla studentów uniwersytetu zajęcia:
 • Pani Marzena Karpińska – „Z piosenką na Ty”,
 • Pani Ryszarda Szpotakowska – Rehabilitacja,
 • Pani Małgorzata Niemiec – Nordic Walking – wolontariat,
 • Pani Elżbieta Hutyra – Nordic Walking – wolontariat,
 • Pan Stanisław Sobiecki – Klub Podróżnika
 • Bardzo liczna grupa dzieci i młodzieży z klubu „Wisus” – uczestników występów Hip – Hop
 • i Mażoretek, a także Panie – zespół Mażoretek – Mamuśki Eksplozja,
 • oraz studenci UTW w bardzo licznej grupie – 113 osób.
 • Ponadto mieliśmy też sporo fanów – rodzin z dziećmi, które przyszły podziwiać swoich bliskich
      • prezentujących się na scenie w części artystycznej.

Jednym słowem sala MOK w Żorach była pełna, co bardzo nas ucieszyło. Uroczystość prowadzili z humorem i swadą studenci naszego uniwersytetu: Pani Anna Potęga – Wiceprezes UTW i Pan Ryszard Wesołowski – b. Prezes UTW. Naszą uroczystość zaszczycił Prezydent Żor – Pan Waldemar Socha, co zebrani przyjęli gromkimi oklaskami. Po przywitaniu gości i słuchaczy UTW w Żorach – Prezes Helena Karwot przedstawiła dość obszerną informację o działalności Uniwersytetu w minionym roku, bo działo się bardzo dużo.

Opracowany przez naszą słuchaczkę Panią Małgorzatę Niemiec montaż zdjęć ze wszystkich prawie wydarzeń i zajęć na uniwersytecie był prezentowany na ekranie i nasi słuchacze mogli je sobie przypomnieć, a goście obejrzeć. Przed wejściem na salę – na tablicach prezentowaliśmy także zdjęcia z wydarzeń na UTW. Autorem większości prezentowanych zdjęć był nasz słuchacz – Pan Ludwik Glanert.

Z najważniejszych wydarzeń minionego roku trzeba wyróżnić:

 • udział w III Ogólnopolskim Marszu Nordic Walking Studentów UTW – 9.05.br, gdzie dużą grupą – 35 osób przeszliśmy przez całe miasto w zakupionych w tym roku w plastronach z logo uniwersytetu i Żor oraz napisem UTW w Żorach, a zdjęcia Pana Ludwika Glanerta pięknie prezentują nasz marsz, ale przede wszystkim to, jak na naszych oczach pięknieją Żory,
 • po raz pierwszy udział naszego uniwersytetu /29 osób, w tym 17 zawodników/ w VII Olimpiadzie Sportowej UTW i Organizacji Senioralnych – 16.05.br w Łazach, gdzie zdobyliśmy 2 złote medale w biegu na: 60 i 200 metrów, a występ na scenie zespołu UTW w tańcu liniowym country – bardzo się podobał i już został zaproszony na Olimpiadę w przyszłym roku,
 • udział w IV Kongresie „Obywatel Senior” – 35 osób pojechało 17.05.br do Parku Śląskiego w Chorzowie, gdzie w plastronach z napisem UTW w Żorach korzystali z atrakcji programu spotkania w Parku Śląskim. Występ zespołu UTW w tańcu liniowym country bardzo się podobał i otrzymaliśmy podziękowanie od organiztora imprezy,
 • udział w UTW w 23 finale WOŚP – 11.01.br i zebranie kwoty 504 zł oraz podjęcie  zobowiązania o uzyskaniu lepszego wyniku w kolejnym finale. Mamy już kwotę 94 zł, którą przekazała nasza słuchaczka Henia Świerczyna wynikłą z nadwyżki środków zebranych na zakończenie roku akademickiego przez studentów UTW,
 • uroczyste odebranie 28.05.brCertyfikatu udziału UTW w Żorach w Ogólnopolskiej Sieci UTW „Aktywny Senior” powołanej przez Fundację Humanitas pod patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich przy Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu ,
 • wyjazd grupy 39 osób do GCK w Katowicach na sztukę J. Chmielnika pt. „Sposób na kobietę czyli Romanca” z udziałem znanych aktorów, m.innymi Pani Magdaleny Walach,
 • udział w Questingu – grze miejskiej w Żorach /10 -11.10. 2014 r./ zorganizowanej przez ŻCOP w celu przybliżenia działalności Organizacji Pozarządowych w Żorach,
 • zorganizowany przez ŻCOP wyjazd grupy 20 aktywistów UTW 26.02.br na spotkanie ze studentami UTW przy Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w ramach wizyty studyjnej zorganizowanej przez Spółdzielnię Socjalną „Równość” w Krakowie, gdzie otrzymaliśmy medal z wizerunkiem Św. Jana Pawła II oraz piękny album. Była to bardzo ciekawa wizyta, gdyż UTW jest powołany przez uniwersytet UPJP2 i działa na podobnych zasadach jak uczelnia wyższa /indeksy, dyplomy ukończenia studiów, czas studiów – 2 lata/W lipcu ub. roku 7 słuchaczy UTW uczestniczyło w podobnym wyjeździe do Bałtowa /100 km od Kielc/, gdzie zwiedziliśmy 1- wszy w Polsce /7.08.2004 r./ – JuraPark Bałtów poświęcony dinozaurom, co stworzyło obecnie największy w Polsce – Bałtowski Kompleks Turystyczny. Pan Adam Foks zorganizował dla uczestników tańca liniowego country naszego UTW, ale także okolicznych UTW, gdzie prowadzi zajęcia – wycieczkę w Bieszczady /1 – 4 maja br./ dla 79 osób, z tego połowa to studenci z UTW w Rybniku, Wodzisławiu, Jastrzębiu, Skoczowie, a w październiku jedziemy do Milówki. Prezentuje też grupę UTW w tańcu liniowym country na różnych imprezach countrowych, m.innymi w miasteczku Twinpigs w Żorach – co tydzień w piątek po 20 -tej. 21.06.br w Finale Fiesty NGO chcieliśmy pobić rekord Polski w tańcu l liniowym country zapraszając UTW, gdzie Pan Adam prowadzi zajęcia – pogoda pokrzyżowała możliwość pobicia rekordu, ale tańczyliśmy w deszczu i musimy spróbować ponownie. W każdym razie Pan Adam i nasze uniwersyteckie tancerki są najlepszymi propagatorami naszego UTW na zewnątrz.
 • zajęcia, które cieszą się największym powodzeniem naszych słuchaczy, to zumba gold prowadzone przez Panią Joannę Dziedzic, której nie trzeba specjalnie promować, bo prowadzi Szkołę Tańca „Tańczymy”w Żorach, ale chcemy podziękować Pani Joannie za uśmiech i radość jaką daje słuchaczom UTW prowadząc dla nich zajęcia zumby gold na uniwersytecie. Nasi fani zumby gold towarzyszą też Pani Joannie na różnych pokazach zumby w Żorach i poza – na okolicznych UTW, co też promuje nasz uniwersytet, a ponadto uczestniczą w pokazach na cele charytatywne np. w Gliwicach – „Tańczymy z sercem”.
 • Spektakl pt. „Stacyjka Wspomnień” wystawiony na tej scenie 25 marca br przez Zespół „Carpe Diem” prowadzony przez Panią Dagmarę Świtacz przy MOK w Żorach, którego członkowie to w większości słuchacze UTW. W spektaklu zostały przypomniane znane przeboje w scenerii dawnej stacji kolejowej. Cały spektakl w każdym detalu przygotowała Pani Dagmara Świtacz poczynając od doboru piosenek, wykonania i gry aktorskiej, a także oprawy dźwiękowej i plastycznej przygotowanej świetnie przez akustyków i plastyków MOK. Zespół uczy się śpiewu 1 raz w tygodniu – 2 godziny w MOK-u i z reguły występuje na różnych lokalnych uroczystościach. I jeszcze raz w imieniu zespołu Carpe Diem, gdzie słuchacze UTW stanowią większość – chcę bardzo podziękować Pani Dagmarze za stworzenie spektaklu, Panu Dyrektorowi i pracownikom MOK za pomoc w realizacji, a naszym koleżankom i kolegom z UTW za ciepłe przyjęcie naszego przedstawienia.
 • Wystawienie na scenie Klubu „Rebus” w dniu 5.06.br. sztuki pt. „Kochanie wróciłem” przez Amatorski Teatr Dorosłych „Apteczka” prowadzony przez Z-cę Kierownika Klubu „Rebus” Panią Barbarę Musiałek, gdzie studenci UTW spotykają się 1 raz w tygodniu /1,5 godz./ i czytają, uczą się wierszy ulubionych poetów, a także poznają poezję lokalnych poetów. Autorką i reżyserem sztuki była Pani Barbara Musiałek, a dekorację sceny przygotował Klub „Rebus” za co bardzo dziękujemy Kierownikowi – Pani Barbarze Chudek i pracownikom Klubu „Rebus”. Bardzo też dziękujemy Panu Ryszardowi Czerwińskiemu za opracowanie akustyczne i akompaniament na gitarze – bo to wszystko razem stworzyło nasze przedstawienie. Bardzo dziękuję też za wsparcie naszym przyjaciołom z UTW, którzy przyszli licznie w grupie ponad 50 osób nam kibicować, chociaż był piękny upalny dzień i nie żałują i deklarują, że przyjdą do  „Apteczki” od września br.
 • Od początku tego roku akademickiego słuchacze UTW uczą się nauki obsługi komputera korzystając z pięknych nowoczesnych komputerów w Klubie „Wisus” /, w które zostały wyposażone przez miasto wszystkie placówki MOK – w ramach prowadzonej akcji internet w każdym domu/, a świetnym nauczycielem jest Pan Rafał Mikulski – Z-ca Kierownika Klubu „Wisus”. I jeśli seniorzy nie skorzystają teraz z szansy nauczenia się obsługi komputera, to już na własne życzenie i niech żałują. Ponadto słuchacze UTW uczą się języków angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, realizują  swoje pasje /śpiewają, ćwiczą balet, kabaret/ na zajęciach „Z piosenką na Ty”, podróżują z „Klubem Podróżnika”, tańczą taniec towarzyski, zumbę gold, taniec liniowy country, ćwiczą jogę, pilates i rehabilitują się w sali i na urządzeniach pod chmurką, uprawiają nordic walking – w sumie 28 godzin zajęć w tygodniu. I to wszystko w ramach składki członka UTW w Żorach w wysokości – 7 zł /miesiąc, która upoważnia do korzystania ze wszystkich /z wyjątkiem pilates/ zajęć       i część studentów z tego korzysta. Wysłuchaliśmy też cyklu /9/ wykładów pt. „Co wiemy o Farmacji”, Pani Agnieszki Młynarczyk – Kierownika Apteki „Zdrowit” w Żorach, która w bardzo przystępny sposób przedstawiła to zagadnienie, a także uzyskaliśmy informacje ważne dla nas seniorów – częstych niestety klientów aptek. Organizujemy też spotkanie opłatkowe, by wspólnie podzielić się opłatkiem i złożyć życzenia noworoczne oraz bawimy się na zabawach: andrzejkowej, karnawałowej i z okazji Dnia Kobiet.

Zajęcia uniwersytetu odbywają się w siedzibie ŻCOP oraz w Klubie „Wisus”.

Klub Podróżnika organizuje wycieczki w kraju i za granicę / Paryż, Ołomuniec, Karlowe Vary, wczasy w Chorwacji/. Byliśmy też z firmą „Bud-Gen”- /Państwa Anity i Eugeniusza Budniaków/ z Żor na wycieczkach w Zakopanem, Krakowie, Mosznej.

29.06.br – 17 naszych słuchaczy /promocyjnie – bezpłatnie/ zwiedziło w pigułce Wiedeń z biurem Hubtur ze Szczecina, które oferuje wysokiej klasy autokary /zapewniające wygodę podróży/ i dość atrakcyjne ceny wycieczek.

Studentki UTW: Helena Karwot, Marianna Dana i Lucyna Gawlik reprezentują nasz uniwersytet w Żorskiej Radzie Seniora, a pod koniec sierpnia br. odbędzie się spotkanie dużej grupy seniorów w ZAZ, na które już teraz zapraszamy.

Uczestniczymy też w spotkaniach zwoływanych przez Marszałka Województwa Śląskiego w sprawie działania Śląskiej Rady Seniorów.

Bogata oferta programowa UTW jest możliwa dzięki corocznej dotacji z budżetu miasta Żory – w roku akademickim 2014-2015 /IV kw.2014 r. i I półr. 2015 r./ – 34 325 zł/, uzyskanej przez UTW po złożeniu oferty, w ramach ogłaszanego przez Prezydenta Żor konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe do których należy UTW.

Za stworzenie warunków dla działalności UTW w Żorach i stałe wsparcie – wręczyliśmy Panu Prezydentowi podziękowanie i dziękowaliśmy oklaskami z przekazem dla Rady Miejskiej i Urzędu Miasta Żory.

Podziękowaliśmy za wspieranie działalności UTW i pomoc Dyrektorowi MOK, Klubowi „Wisus”, Dyrektorowi i pracownikom ŻCOP za fachową pomoc i życzliwość w bieżącej pracy biura UTW.

Wreczyliśmy także dyplomy – zdobywcom 2 złotych medali na VII Olimpiadzie Sportowej UTW

i Organizacji Senioralnych w Łazach oraz uczestnikom tej olimpiady, a także podziękowania dla prowadzących zajęcia na UTW oraz najbardziej aktywnych słuchaczy naszego uniwersytetu.

Przed wręczaniem podziękowań wysłuchaliśmy bardzo interesujących informacji o działalności TMMŻ przekazanych przez Prezesa TMMŻ – Panią Marię Pałuchowską i zaproszenie UTW do współpracy. Mamy nadzieję, że nasi słuchacze skorzystają z tej oferty.

Na zakończenie części oficjalnej nasza słuchaczka – Pani Henryka Świerczyna – obdarowała Zarząd UTW koszem pięknych róż i wręczyła pierwszą wpłatę od studentów UTW w wysokości 94 zł na WOŚP w 2016 roku.

W części artystycznej zaprezentowali się słuchacze UTW w pokazie: tańca towarzyskiego, tańca liniowego country i zumby gold, a także baletu – scenki z „Jeziora Łabędziego” do muzyki P. Czajkowskiego i śpiewu w wykonaniu Zespołu „Pasja” w ramach zajęć ” Z piosenką na Ty”.

Nasze pokazy przeplatały świetne występy nagradznych wszędzie grup tanecznych – Klubu”Wisus”- hip-hop i mażoretek, a także grupa trochę starszych mażoretek „Mamuśki – Eksplozja”.

Na zakończenie Prezes życzyła wszystkim Gościom i Słuchaczom UTW zdrowych i miłych wakacji.

Otrzymaliśmy też piękne kwiaty od delegacji UTW w Pszczynie i postaramy się zacieśnić współpracę między naszymi uniwersytetami.

Po zakończeniu nasi goście, którzy dotrwali do końca poczęstowali się bardzo dobrym ciastem.

W naszej ocenie uroczystość była udana. Zdjęcia z uroczystości zostaną załączone później.

Zapraszamy do fotogalerii z uroczystości.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz