WYJAZD XI OLIMPIADA SPORTOWA UTW i ORGANIZACJI SENIORALNYCH – ŁAZY – 25.05.2019 r.

WYJAZD
XI OLIMPIADA SPORTOWA UTW i ORGANIZACJI SENIORALNYCH
– ŁAZY – 25.05.2019 r.

Prosimy słuchaczy UTW – zawodników XI Olimpiady Sportowej UTW w Łazach i kibiców,
do uregulowania opłaty za przejazd w wysokości 30,00 zł/osobę.
Planowany wyjazd z Żor:
– Hospicjum – godzina 6:20,
– Sąd – godzina 6:25,
– Bank Spółdzielczy Żory – godzina 6:30.
a powrót około godziny 20:00.
Na terenie imprezy będą punkty gastronomiczne, ale w praktyce korzystniej jest zabezpieczyć wyżywienie we własnym zakresie.
Bardzo prosimy o regulowanie opłaty za przejazd w biurze UTW w czasie dyżurów do dnia 24.05.br.
Zarząd UTW w Żorach