Zapraszamy na wykład „Stosunki wyznaniowe w Żorach w latach 1945-1989”

Zapraszamy na wykład pt. ” Stosunki wyznaniowe w Żorach w latach 1945-1989″, 23 marca 2017 r. o godz. 18.00

 

Wykład poświęcony zostanie stosunkom wyznaniowym w Żorach w okresie PRL-u. Przedstawione zostaną działania władz komunistycznych wobec Kościoła katolickiego oraz innych wyznań oraz zmagania ich przedstawicieli z różnymi utrudnieniami stwarzanymi przez te władze. Omówiony zostanie również między innymi problem budownictwa sakralnego.

 

Wykład poprowadzi dr Mateusz Sobeczko

 

Koszt 1 zł

 

dr Mateusz Sobeczko – urodzony w Rydułtowach, historyk i archiwista. Od 2012 roku jest pracownikiem Polskiej Akademii Nauk Archiwum w Warszawie Oddziału w Katowicach. Pracownik naukowy w Zakładzie Historii Najnowszej po 1945 roku Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Organizator licznych konferencji i innych wydarzeń naukowych. Autor kilkunastu publikacji naukowych, w tym m.in. monografii Miejsce dekanatu pszowskiego w diecezji katowickiej w latach 1924-2004. Katowice 2012 oraz współautorem książki „Jo był ukradziony”. Tragedia Górnośląska. Ziemia rybnicka. Katowice-Rydułtowy 2016. Jego zainteresowania badawcze skupiają się w kręgu historii Kościoła katolickiego, historii Śląska i okresu PRL-u. Zajmuje się stosunkami państwo-Kościół w czasie PRL-u. Prowadzi badania nad historią turystyki.

 

Serdecznie zapraszamy naszych słuchaczy i seniorów na wykład.
Do 26 marca br. można też obejrzeć wystawę fotograficzną „Żory w obiektywie” – 2007 – 2015, stanowiącą część projektu „Baza Żory – za co kocham moje miasto”.
Wystawa jest podsumowaniem miejskich konkursów fotograficznych „Żory w obiektywie” organizowanych w latach 2007 – 2015 przez miasto Żory i obejmuje 94 fotografie 22 autorów.
Serdecznie zapraszamy
Zarząd UTW w Żorach

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz